Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Utworzono: 14 styczeń 2020 Odsłony: 760

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

serdecznie zaprasza na
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

dnia 06 lutego 2020 roku (czwartek)

o godz. 18.30 w świetlicy wiejskiej
ul. Szkolna 2 w Suchym Borze.

 

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia na Recz Rozwoju Wsi Suchy Bór!

Zarząd Stowarzyszenia, działając na podstawie § 23 pkt. 5 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem aktualizacji Statutu Stowarzyszenia oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu dla kadencji, która będzie trwała do czerwca 2022 roku.

Celem przypomnienia: Zarząd jest organem składającym się z 3 do 5 członków. Obecnie Zarząd posiada wymagany minimalny skład 3 osobowy, a chcielibyśmy go uzupełnić do pięciu osób.

 

Regulamin obrad:

Godz. 18.30 – przyjęcie deklaracji nowych członków Stowarzyszenia

Godz. 18.45 – pierwszy termin Walnego Zebrania

Godz. 19.00 – drugi termin Walnego Zebrania

  1. Głosowanie nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia dot. płatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz ilości osób w Zarządzie (zwiększenie ilości członków Zarządu z 5 do 7 osób). 
  2. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia:

- prezentacja kandydatów na Członków Zarządu

- przeprowadzenie tajnego głosowania

  1. Prezentacja planów działania na rok 2020.
  2. Wnioski ogólne, otwarta dyskusja.
  3. Zakończenie obrad.

 

Równocześnie przypominamy o konieczności wpłaty składek członkowskich: 60 zł rocznie. Składkę można wpłacić przelewem na rachunek Stowarzyszenia 19 1090 2138 0000 0001 3056 7660, lub gotówką na miejscu w trakcie Walnego Zebrania.

                    Do zobaczenia na Walnym Zebraniu!

 

                                                                     Zarząd Stowarzyszenia